Selecteer een pagina

Klachtenprocedure

CHORDA doet haar uiterste best om wat ze in haar brochures en op haar website belooft in praktijk 100% na te komen. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de organisatie of over de docenten. Ons advies is daarom om niet (lang) hiermee te zitten, maar uw klacht of ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. CHORDA kent daarvoor de volgende procedure:

 • Hebt u een klacht over de algemene gang van zaken (inschrijving, betaling, communicatie, enz.) probeer deze dan eerst op te lossen samen met de opleidingsco√∂rdinator. Bij de start van uw opleiding krijgt u te horen wie uw opleidingsco√∂rdinator is.
 • Een klacht over een docent probeert u in eerste instantie op te lossen met de betreffende docent.
 • Leidt uw poging (zoals beschreven onder a en b) niet tot een oplossing van de klacht, dan kunt u zich wenden tot CHORDA. U dient uw klacht schriftelijk in en elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De betreffende brief moet minstens de volgende gegevens bevatten:
  1. dagtekening;
  2. naam, adres, telefoonnummer;
  3. naam van de opleiding en locatie;
  4. een omschrijving van de klacht;
  5. de reden voor het indienen van uw klacht.

Zend uw brief aan:
Chorda,
t.a.v. mr. R.A.C. Luinge, jur. adviseur
Kerkvliethof 1
2841 JZ REEUWIJK-Dorp

 • U ontvangt binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging.
 • De klacht wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 maand na uw ontvangstbevestiging behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen deze termijn hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht;. Bovendien ontvangt u dan een indicatie wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
 • De klacht wordt geregistreerd binnen Chorda in het klachtenregister. Alle bescheiden mbt het indienen en de behandeling zullen minimaal 2 jaar elektronisch worden gearchiveerd.¬†
 • Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Chorda bindend.