Selecteer een pagina

NRTO-Keurmerk

Nederlandse Raad voor training en Opleiding

Chorda wil graag naar buiten toe kenbaar maken dat de opleidingsprogramma’s die ze aanbiedt zowel didactisch verantwoord zijn en ook uitgaan van de praktijk van de deelnemers en de bedrijven. Kortom dat deze voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria.
Om dit nog eens te onderstrepen heeft Chorda zich aangesloten bij de overkoepelende branchevereniging voor opleiden en trainen (de NRTO).

De NRTO richt zich de belangenbehartiging bij de ministeries, de politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisatie. Ze is voor deze organisaties de gesprekspartner. Daarnaast staat de kwaliteit van de geleverde diensten door de NRTO leden centraal zodat zowel particulieren en bedrijven kunnen uitgaan van een goed product. Dit komt tot uiting in het NRTO keurmerk.

Doordat Chorda zich heeft aangesloten en haar keurmerk voert, betekent dit dat het zich houdt aan de NRTO gedragscodes. En Chorda hanteert naast de eigen voorwaarden tevens de NRTO algemene voorwaarden.
Zie hieronder de diverse downloads waarin de gedragscodes zowel als de algemene voorwaarden zijn toegelicht voor bedrijfsgerichte cursussen. De gedragscode voor consumenten en die van particulier onderwijs zijn desgewenst op te vragen via email (info@chorda.nl).

Algemene voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding

Gedragscode Beroep en bedrijf

Als NRTO lid bevestigt Chorda de volgende kwaliteit aspecten:
  • Is transparant over de producten en diensten.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering.

Download hier de uitgebreide criteria voor het NRTO keurmerk.