Selecteer een pagina

Opleidingen Brzo Academie

In Nederland worden alle inspecteurs in het kader van het Besluit Risico’s zware ongevallen opgeleid via de Brzo+ Academie. Deze academie wordt gecoördineerd door Chorda BV.

Schermafdruk 2016-02-26 08.40.33

De handhaving en het toezicht in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen wordt in Nederland uitgevoerd door het bevoegd gezag SZW (I-SZW, vroegere arbeidsinspectie) in het kader van de Arbo wet, de Veiligheidsregio BRZO (in het kader van de Wet Veiligheidsregio) en de provincie (de omgevingsdiensten Brzo/ Regionale uitvoeringsdiensten, in het kader van de Wm/ Wabo). 
werkwijzer

De BRZO Academie wordt door het samenwerkingsverband van alle bij Brzo betrokken overheidspartners (zogenaamd Brzo+)  georganiseerd als dé uitvoeringslocatie voor alle opleidingen voor deze doelgroep.

Enkele cursussen uit het opleidingsprogramma voor de BRZO inspecteurs:

  1. De NIM; de nieuwe inspectiemethode waarbij de inspectieurs geleerd wordt hoe op termijn een systeem uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van het veiligheidsmanagementsyteem (het VMS) dat door het bedrijf is vormgegeven.
  2. De BRZO basiscursus: een cursus om het besluit (Brzo2015) goed te leren kennen
  3. Basis auditvaardigheden;
  4. De cursus cultuursaspecten bij BRZO inspecties; een programma dat de inspecteurs leert op welke manier de geconstateerde veiligheidscultuur van het geinspecteerde bedrijf kan worden meegenomen in het resultaat van de inspectie. De inspecteurs leert op welke manier een bedrijf zijn veiligheidscultuur door continue verbeteracties kan ontwikkelen. De cursus is geënt op het Hearts & Minds programma (Shell IEP).
  5. De workshops in het kader van de handhavingsstrateigie en het schrijven van samenvattingen Brzo inspectie
  6. De juristencursus welke de implementatie van de handhavingsstrategie Brzo ondersteund.

Schermafdruk 2016-04-27 20.45.14

In de Brzo+ Academie werkt Chorda samen met PHOV (Post Hogere opleidingen Veiligheidskunde)

Meer informatie over de BRZO+ academie is te vinden op de site www.brzoplus.nl