Selecteer een pagina

Masterclass Brzo – Gasunie

In 2014 verzorgden wij voor het volledige management van Gasunie Nederland masterclasses Brzo.

Gasunie leiding

In de masterclass voor de Gasunie is met name gesproken over de verantwoordelijkheden vanuit het management voor het vormgeven van het veiligheidsbeheerssysteem op basis van een eigen geformuleerd veiligheidsbeleid (PBZO) met daarnaast de juiste implementatie daarvan. We bespraken ook het toezicht van het Brzo en de handhaving. 

gasunie crossing borders 135x126

De masterclass werd verzorgd door chorda in samenwerking met Ir. Th. Olijve, man. dir. Odfjell, Ir. A. Mol, Brzo coördinator DCMR, Mr. Robert Luinge, jurist

Gasunie