Selecteer een pagina

Tronox

Tronox is een Amerikaanse onderneming met een vestiging in Rotterdam Botlek. Daar maken ze titaandixode, een pigment voor de verf- en coating industrie. De procescondities waaronder hoge temperatuur en aard van de chemicaliën maken het noodzakelijk veel aandacht te besteden aan onderhoud, procesveiligheid van de installatie, veiligheid en gezondheid van de werknemers en het minimaliseren van de milieubelasting.

De wijze waarop met veiligheid wordt omgegaan staat niet los van het functioneren van het bedrijf als geheel. De wijze waarop het voltallige managementteam zich committeert aan het beleid en het uitvoeringsprogramma is van cruciaal belang voor het succes van de uitvoering van het veiligheid programma. Daarbij zijn ook activiteiten van belang die gericht zijn op de versterking van dit commitment.

Leiderschap is daarvan de drager. Naast een individuele inbreng is er een collectieve bedrijfsveiligheidscultuur die in verschillende delen van het bedrijf op onderdelen weer kunnen verschillen. In de context van dit project zijn we uit gegaan van individuele en collectieve veiligheidsculturen die te herkennen zijn aan wat men individueel, als groep of als bedrijf laat zien (zeggen, opschrijven, afspreken en doen).

Dat is ook de rode draad in het Hearts & Minds (H&M) programma zoals dat door Shell eind jaren 90 is ontwikkeld. Verschillende elementen uit het Hearts & Minds programma zijn ook in dit project meegenomen te weten:

  1. Understanding your culture
  2. Seeing yourself as others see you

overzicht tools HM

Vooral de tweede tool is gebruikt om een reflectie te geven op het persoonlijk functioneren van het management in relatie tot het realiseren van een veilige werkomgeving. Medewerkers werden middels een online tool gevraagd een reflectie te geven op de wijze waarop er leiding wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid binnen de onderneming.

Deze online enquete werd vormgegeven op basis van een viertal dimensies welke binnen ‘Seeing yourself as others see you’ naar voren komen: Met elkaar vormen ze een vietal sleutelvelden binnen het HSE management.

Schermafdruk 2016-05-06 23.41.28

Uitgangspunt binnen alle sleutelvelden zoals H& M deze onderscheidt is leiderschap, het voorbeeldgedrag door het management. Veiligheid als bijproduct van goed management.

Schermafdruk 2016-05-06 23.41.44

Het resultaat van deze enquête is vastgelegd in een rapportage per persoon (‘veiligheid door de ogen van de ander’) welke uitgangspunt werd in een management meeting op grond waarvan actiepunten ter verbetering werden vastgesteld