Selecteer een pagina

Chorda heeft veel ervaring met het verzorgen van cursussen en trainingen. Didactisch verantwoorde trajecten in combinatie met een gedegen inhoudelijk programma. Daar waar nodig werkt Chorda samen met instellingen die specifieke kennis en ervaring kunnen leveren zoals PHOV, universiteiten van Leiden, Delft. Daarnaast maakt Chorda gebruik van een netwerk aan zelfstandig werkende trainers/ adviseurs.

Sinds 2010 is Chorda BV erkend op basis van de kwaliteitscriteria van het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen. Deze erkenning is in 2014 op grond van een kwaliteitsaudit opnieuw voor een periode van 4 jaar verleend tot 01-07-2018. De registratie is terug te vinden op de website www.crkbo.nl (tab. ‘Register’).

Sinds 2017 is Chorda aangesloten bij de branchevereniging voor trainen en opleiden, de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).  

CRKBO logo

Schermafdruk 2016-07-18 14.03.42In het footermenu de klachtenprocedure, de inschijfvoorwaarden en een link met meer gegevens m.b.t. de kwlaitetiscriteria van de NRTO.