Selecteer een pagina

Seveso (Brzo) – Externe veiligheid

 

Deze cursus is een instapcursus voor al degene die betrokken zijn (of betrokken raken) bij de wet- en regelgeving en het vormgeven van een veiligheidsbeheerssysteem. De cursus bestaat uit twee modulen van ieder een dag. De eerste module richt zich op het Seveso richtlijn III (Besluit risico zware ongevallen, het BRZO/ omgevingswetgeving). De tweede dag richt zich vooral de begrippen risicocontouren, plaatsgebonden risico, groepsrisico (Besluit Externe veiligheid inrichtingen/ omgevingswet) en is een vervolg op het programma van de eerste module.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die betrokken zijn bij:

 • het beheren van het veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden);
 • Het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van toezichthouders Seveso (Brzo inspectie).

De cursus bereidt ook voor op een vervolg cursus zoals de cursus Coördineren Seveso (Brzo). 

Ingangsniveau en voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denk niveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie,/ kennis van industriële processen.

Trainers

De cursus zal worden verzorgd door professionals uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid. 

Duur en uitvoering

De cursus is 1 of 2 dagen afhankelijk van de keuze. Een lesdag duurt van 9.00 – 17.00 u. De cursus wordt in Utrecht verzorgd.

Studiebelasting

Deelname per cursusdag 8 uur. In principe is geen extra thuisstudietijd nodig.

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inhoud

In de cursus zullen we ook ingaan op de verandering van wet- en regelgeving in het kader van de nieuwe omgevingsbesluit 2022 

Dag 1: Externe veiligheid – Seveso (Brzo):

 • Inleiding Seveso III
 • Overzicht wet- en regelgeving risicobeheersing bedrijven
 • Seveso (BRZO/ RRZO/ Omgevingswet)  nader bekeken
   • indelingscriteria
   • belangrijkste artikelen
   • de bijlagen van het BRZO
   • Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing
   • risicocriteria (relatie met procesveiligheid)
   • berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening
   • Inspectieprogramma
 • Domino effecten
 • Veiligheidsrapportage
 • Noodplannen, rampenbestrijdingsplannen
 • Milieurisicoanalyse
 • Scenario’s 
  • scenario selectie, 
  • vormgeven van scenario’s, 
  • installatiescenario’s, 
  • brandweerscenario’s

Dag 2: Externe veiligheid – overige regelgeving 

  • Externe veiligheid nader bekeken
  • Omgevingswet (Bevi/ Revi) 
   • Bespreking indeling en belangrijkste artikelen
   • Wm en RO
   • Grens- en richtwaarden
   • Plaatsgebonden risico
   • Groepsrisico
   • Brandweeradvies
   • Noodzaak QRA (toepassing REVI tabellen)
   • Berekening 
   • Beoordeling van een QRA
   • QRA opstellen met Safeti-NL
   • kwantitatieve risicoanalyse

Kosten

Deelname kost € 605,= per dag. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en catering w.o. de lunchkosten en excl. 21% BTW. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. 

Belangstelling, aanmelding

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.

Planning

 • Najaar 2022 – 17, 24 november
 • voorjaar 2023 – 06, 13 april
 • najaar 2023 – 16, 23 november