Selecteer een pagina

Bedrijfsintern auditeren Brzo

Het auditeren van een managementsysteem is niet eenvoudig.  Het beoordelen van het functioneren van een veiligheidsmanagement tegen de Brzo-wet-en regelgeving vraagt nog meer deskundigheid en vakmanschap. In deze cursus leer je op hoe je effectief en zo efficiënt mogelijk audits uitvoert, gericht op het beoordelen van het VMS tegen de achtergrond van de BZRO (2015) regelgeving.

In de cursus besteden we aandacht aan:

 • Welke informatie moet aanwezig zijn in de organisatie?
 • Hoe pas je de basisprincipes van auditing toe op het auditeren van BRZO-eisen?
 • Hoe bereid je een interne audit goed voor?
 • Wat zijn de goed en afkeuringscriteria binnen de VBS elementen?
 • Waar moet ik op letten bij het doen van interne audits 

Je krijgt handvatten voor het bepalen van het auditprogramma, het voorbereiden van de interne audits en je krijgt instrumenten en tips  aangereikt om de interviews effectief te laten zijn. 

Schermafdruk 2016-04-25 15.30.00 
Download hier een factsheet van deze cursus

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de (toekomstige) bedrijfsinterne auditoren bij Brzo bedrijven, de Brzo coordinatoren en HSE/SHEQ managers.

Ontwikkelingen binnen het bevoegd gezag richting systeemgericht toezicht (SGT) bij risicobedrijven (RIE4) maken het noodzakelijk dat deze bedrijven structureel meer aandacht moeten gaan besteden aan de bedrijfsinterne auditprogramma’s. Hierdoor is deze cursus ook van belang voor betrokkenen bij deze bedrijven die geen directe Brzo verplchtingen hebben.

Vooropleiding/ ervaringseisen

Om deze cursus goed te kunnen volgen verwachten wij dat de cursist basiskennis heeft over de Brzo-regelgeving als ook ervaring heeft met het werken met managementsystemen. 

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inhoud

Inleiding

 1. Essenties van de brzo regelgeving
 2. Veiligheidsmanagementsystemen
 3. Auditing

Risico’s

 1. Risicobeheersing externe veiligheid
 2. Gevaren, LOD’s, VBS
 3. Procesbeheersing
 4. Procesanalyse

Elementen van het veiligheidbeheerssysteem

 1. Wat houdt ieder element van het veiligheidsbeheerssysteem in? Waar moet het technisch inhoudelijk aan voldoen?
 2. Welke informatie moet in de organisatie aanwezig zijn?
 3. VBS elementen  in relatie tot de NTA 8620, ISO 1400 en OHSAS 18001; overeenkomsten en verschillen

Auditing

 1. Overzicht van het auditproces
 2. Auditor competenties

Auditcase

 1. Voorbereding auditprogramma, auditteam, auditplanmatrix, aandachtspuntenlijst
 2. Uitvoering van de audit inclusief rapportage
 3. Actief oefenen
 4. Beoordelen van de bevindingen, formuleren van de afwijkingen
 5. Opvolging van de bevindingen

Planning

Neem contact op over de planning van deze cursus  (0182359945, info@chorda.nl)

Studiebelasting

Deelname per cursusdag 8 uur. Totaal dus 16 SBU. In principe is geen extra zelfstudietijd nodig.

Cursusprijs

Het inschrijfgeld (cursusgeld) voor deze tweedaagse cursus bedraagt € 1225,= per persoon exclusief 21% btw

Belangstelling/ inschrijving?

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.
Een in company traject behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

In samenwerking met……

Schermafdruk 2016-04-27 20.45.14

Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Post Hogere Opleidingen Veiligheidskunde  (phov.nl)