Selecteer een pagina

Coördineren Seveso (Brzo) binnen bedrijven

Bent u of wordt u binnen uw bedrijf betrokken bij de coördinatie van de implementatie van wet- en regelgeving van de externe veiligheid? Wilt u op de hoogte gebracht worden van de wijze waarop een veiligheidsmanagementsysteem kan worden vormgegeven?

Deze cursus geeft een goed overzicht van de wet- en regelgeving en de wijze waarop het bedrijf hieraan vorm en inhoud kan geven.

Deze cursus wordt ondersteund door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op basis van deelname aan de waarborgcommissie. 

Doelstelling

Nagestreefd wordt dat de cursist:

 • inzicht krijgt in de manier waarop de zorg voor de externe veiligheid binnen de onderneming vorm gegeven kan worden;
 • op de juiste wijze de werkzaamheden kan coördineren om de verplichtingen die voortvloeien uit het BRZO2015 bij het bedrijf te implementeren en in stand te houden;
 • op een goede manier contact kan onderhouden met de toezichthouders van de overheid.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die belast zijn met:

 • het beheren van het veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden);
 • Het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van de inspectie in het kader van het BRZO c.q. RB (Risicobeheersing bedrijven).

Ingangsniveau en voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denk niveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie,/ kennis van industriële processen. Voor degene zonder specifieke vooropleiding of ervaring op het gebied van (externe) veiligheid adviseren we in ieder geval voor deze cursus de eerste module van de basis cursus te volgen. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

Trainers

De cursus wordt verzorgd door professionals uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid.

Duur en uitvoering

De cursus is 3 dagen; verdeeld over twee weken. Een lesdag duurt van 9.00 – 16.30 u.

Planning

 • voorjaar 2023 – 16, 23, 28 maart
 • najaar 2023 – 14, 21, 28 september

Studiebelasting

Deelname per cursusdag 8 uur. Totaal dus 24 SBU. In principe is geen extra zelfstudietijd nodig.

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inhoud

 1. Europese Richtlijnen/ Nederlandse Wetgeving
 2. Verplichtingen voor inrichtingen ten gevolgen van BRZO99/ BRZO2015
 3. Vereisten veiligheidmanagementsysteem, uitwerking elementen VBS
 4. Inspecties
 5. Rol van de coördinator

Kosten

Deelname kost € 2.010,=. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en catering w.o. de lunchkosten en excl. 21% btw. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. 

Hobeon SKO gecertificeerd

in het kader van de vakbekwaamheid veiligheidskundigen worden aan deze cursus 3 certificatie punten toegekend.

Inschrijven

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.