Selecteer een pagina

Masterclass Brzo

Geeft u (mede) leiding aan een bedrijf waarin de beheersing van risico’s op het voorkomen van zware ongevallen met chemicaliën een belangrijk onderdeel is? Bent u op zoek naar wegen, ervaringen en kennis die u persoonlijke betrokkenheid bij de bedrijfsactiviteiten gericht op het voorkomen van zware ongevallen verder kan onderbouwen?

Deze masterclass reikt ervaringen, methoden en wetgevend kader op hoofdlijnen aan waardoor u goed in staat bent intern vragen te stellen en uw team(s) aan te sturen en het contact met de diverse overheden te onderhouden. De masterclass beoogt een verdere concretisering van het VNO NCW “Veiligheid Voorop” initiatief. Deze halfdaagse masterclass met maximaal 15 deelnemers is bedoeld voor directeuren van bedrijven die BRZO, PBZO en ARIE plichtig zijn.Deze masterclass wordt ondersteund door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op basis van deelname aan de waarborgcommissie.
Chorda verzorgt deze cursus in samenwerking met PHOV (stichting Post Hogere Opleidingen Veiligheidskunde). 

Schermafdruk 2016-04-25 15.29.18Download hier de factsheet van deze cursus 

De kans op een zwaar ongeval is relatief gering, de consequenties in termen van personeel, omwonenden, schade aan milieu, materiële schade, persoonlijke aansprakelijkheid en bedrijfsimago zijn echter enorm. Daardoor is het belangrijk om de aandacht op dit onderwerp vast te houden en daar regelmatig en scherp op in te zetten . 

Deze masterclass zal worden verzorgd door ervaringsdeskundigen uit de praktijk waaronder:

  • Ir. Th. Olijve, ex managing director Odfjell Rotterdam Terminal
  • Mr. R. A.C. Luinge, juridisch adviseur, projectmanager Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  • Ir. A.S. Mol, ex-inspecteur en coördinator BRZO, RUD Zuid Holland en Zeeland/ DCMR Schiedam

Schermafdruk 2016-04-27 18.49.46

Veiligheid Voorop – 10 actiepunten voor veiligheid
VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI en VOTOB hebben het initiatief genomen om tien acties uit te gaan voeren om de veiligheid in de bedrijven verder te verbeteren.
In deze masterclass zullen deze punten de leidraad vormen.

Niveau/ kwalificaties

De masterclass heeft een HBO niveau en wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inhoud

  1. Europese Richtlijnen/ Nederlandse Wetgeving
  2. Rol van de directie bij de realisatie en de implementatie van de verplichtingen ten gevolgen van BRZO2015
  3. Vereisten veiligheidmanagementsysteem bij inspecties
  4. Wat verwacht het bevoegd gezag BRZO (AI, het Wabo bevoegd gezag, de veiligheidsregio Brzo).

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.
Een in company traject behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Planning

Neem contact op voor meer bijzonderheden c.q. de eerst volgende mogelijkheid voor deze masterclass.

Studiebelasting

Deelname per masterclass 4 uur. In principe is geen extra zelfstudietijd nodig.

Achtergrond

Theo Olijve is spreker op de masterclass, over de verzwegen BRZO gerelateerde incidenten. Dhr. Olijve was ten tijde van de hernieuwde opstart na de integrale close down door  ingrijpen van het bevoegd gezag, algemeen directeur van Odfjell.
‘Klokkenluider bedankt!’ Radio Rijnmond 18 juni 2013