Selecteer een pagina

Wet- en regelgeving Industriële veiligheid

Handhaving door het bevoegd gezag

Vanaf 2014 implementeren de verschillende Brzo-toezichthouders (Wabo bevoegd gezag, Inspectie SZW en veiligheidsregio’s) de landelijke handhavingsstrategie Brzo. Chorda biedt in samenwerking met Juridische Raadgeving LNG B.V. in 2015 workshops aan waarin vanuit een juridisch perspectief wordt ingegaan om de nieuwe handhavingsstrategie en de vernieuwde wet- en regelgeving op het gebied van industriële veiligheid. Op 1 juni 2015 is ook het nieuwe Brzo 2015 ingevoerd. Daarnaast zal worden ingegaan op het in 2014 ingevoerde beleid om publieke samenvattingen van Brzo-inspectierapporten te publiceren op de website van Brzo+.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor bedrijfsjuristen, advocaten, juristen van juridische adviesbureau’s, milieurechtadvocaten, bedrijfsleiding Brzo bedrijven, HSEQ managers Brzo bedrijven, Brzo coördinatoren

Schermafdruk 2016-04-25 15.25.34

Download hier een factsheet van deze cursus

Ingangsniveau en voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denk niveau beschikken. Het is belangrijk dat men enige ervaring heeft met het begeleiden van Brzo inspecties. Enige basiskennis van Brzo/ Externe veiligheid is een pré.

Duur en uitvoering

Dit is een eendaagse cursus. De cursus tijd 9.00 – 17.00 u. Cursuslocatie is Utrecht.

Studiebelasting

Deelname per cursusdag 8 uur. In principe is geen extra zelfstudietijd nodig.

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inhoud/ programma

1. Wet- en regelgeving industriële veiligheid:

Naast de huidige regelgeving, zoals de Seveso II richtlijn, het Brzo 1999, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s komt ook de nieuwe en aanstaande regelgeving aan bod, te weten de Seveso III richtlijn en het nog in ontwikkeling zijnde Brzo 2015. Daarnaast zullen twee inhoudelijke aspecten van het Brzo aan de orde komen, te weten het preventiebeleid zware ongevallen en het veiligheidsbeheers-systeem. 

2. Het preventiebeleid van de overneming als basis voor Brzo compliance.

Hier zullen we ingaan op de wat de basis is van het Besluit. Wat de essentie van het Veiligheidsbeheerssysteem is in relatie tot het geformuleerde preventiebeleid. 

3. Rollen en taken toezichthoudende organisaties. 

Voor de drie bij het Brzo betrokken overheidsorganisaties worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geschetst. Tevens zal aandacht worden besteed aan de wijze van samenwerking en coördinatie. 

4. Toezicht op en handhaving van het Brzo.
In dit onderdeel van de cursus zal worden verduidelijkt op welke wijze de overheid invulling geeft aan zijn toezichthoudende en handhavende taken. Termen als systeemgericht toezicht, inspectieprogramma, -plan en -agenda passeren daarbij de revue. 

5. Landelijke Handhavingsstrategie Brzo.

Status, inhoud en toepassing van de strategie zullen aan orde komen. Na de cursus zullen de deelnemers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten.

Het belang van een goede legal compliance in de onderneming zal daarbij worden onderstreept. 

6. Openbaarmaking van inspectierapporten.
Uitleg van de reden waarom en de wijze waarop inspectierapporten openbaar worden gemaakt 

Kosten

De deelname kost € 850,= per persoon. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en catering w.o. de lunchkosten en excl. 21% BTW. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. 

Belangstelling, aanmelding

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.

Planning

Voor 2018 zijn geen vaste dagen gepland voor deze cursus. Neem contact op voor meer informatie: 0182359945, info@chorda.nl