Selecteer een pagina

Missie en visie

Chorda geeft veiligheid vorm door het accent te leggen op het gedrag van alle medewerkers en betrokkenen. Veiligheid als ‘bij’-product van goed management waarbij iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert.


Hoe bereik je dit in een organisatie? Wij zijn er van overtuigd dat de veranderingen beginnen bij het management. Een stap voor stap beleid, consequent volgehouden. Kleine verbeteringen die met elkaar een stevig fundament kunnen leggen. Daarna continue, blijvende aandacht; essentieel om dat wat is bereikt vast te houden.

Wij werken aan een cultuur waarbij de ruggengraat wordt gevormd door de inzet van allen. Maar wel uitgaand van een duidelijk commitment door het management. Een top down benadering waarbij het gedrag van anderen herkenbaar wordt. Daarnaast gaan we uit van de actieve inbreng van anderen in het bedrijf. Bottum-up in combinatie met een top-down benadering.

Dat de ruggengraat van iedere blijvende verandering de actieve inzet van alle betrokkenen is, heeft ons dus geïnspireerd voor de naam van onze organisatie. De Chorda is de Latijnse benaming voor ‘pees’ of ‘streng’. Uit de embryonale streng, de Chorda (~dorsalis) ontwikkelt zich uiteindelijk de wervelkolom, de ruggengraat.

Privacy beleid

In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Chorda een privacybeleid geformuleerd. Met behulp van  onderstaande link kan deze worden gedownload. Voor het insturen van een informatieformulier moet de indiener verklaren van deze verklaring kennis te hebben genomen. Van degene die zich opgeeft voor een cursus of een assessment gaat Chorda er van uit dat deze zich akkoord verklaart met dit privacy beleid.

AVG Privacy verklaring Chorda

 

Chorda profiel