Selecteer een pagina

Workshops Proteus

In samenwerking met de Waterdienst Lelystad verzorgt Chorda eendaagse workshops Proteus; een basisworkshop en een workshop voor de gevorderde gebruiker.
Proteus staat aan de basis van een opgestelde milieurisicoanalyse (de MRA) die voor hoog risicobedrijven BRZO verplicht is. Met een MRA worden de risico’s van onvoorziene lozingen voor het oppervlaktewater of voor een rioolwaterzuivering beoordeeld. In deze workshops worden de deelnemers getraind in het gebruik van het software pakket Proteus III 

Proteus is een softwarepakket voor een kwalitatieve en kwantitatieve risicobeoordeling van het vrijkomen van aquatoxische , waterbelastende stoffen tijdens calamiteiten (onvoorziene lozingen) met het oog op:

 1. Volumecontaminatie
 2. Oevercontaminatie met drijflaagvorming
 3. het mogelijk falen van de waterzuiveringsinstallatie

Schermafdruk 2016-04-25 15.26.35

Workshop

De workshops Proteus zijn beide eendaagse workshops die na elkaar gevolgd kunnen worden. Wanneer er al enige ervaring is met het gebruik van Proteus, kan de advanced workshop ook afzonderlijk gevolgd worden.

Basic Edition

Inhoud
 1. Bespreking CIW (Commissie Integraal Waterbeheer) rapport, integrale aanpak van risico’s onvoorziene lozingen;
 2. Selectiemethodiek stoffen;
 3. Selectie van activiteiten (aanwijsgetal);
 4. Falen RWZI;
 5. Berekening topping;
 6. Aanmaak van stoffen in Proteus;
 7. Oefening in ProteusII, risicoanalyse, bepaling verhoogd risico.
Advanced Edition:
 1. Clustering;
 2. Modellering processen;
 3. Verdunde vloeistoffen;
 4. Aanmaak van stoffen in ProteusII
 5. Weging bij risicoanalyse
 6. Omgaan met parameterwaarde in ProteusII
 7. Drijflagen;
 8. Nieuwe inzichten op faalkansen van units;
 9. Case studie (Petrochemie, PGS29)

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een aparte syllabus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publicaties, rapporten, artikelen in de vorm van pdf bestanden ter beschikking worden gesteld.

Studiebelasting

Deelname per cursusdag 8 uur. Totaal dus maximaal 16 SBU. In principe is geen extra zelfstudietijd nodig.

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een MBO/HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Nadere informatie en inschrijving

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulier Directe registratie en informatie over de cursus kan ook via het registratieformulier.